MTV:


MTV Oy, Helsinki laajuus n. 5600 m2, valmistuminen 2017 (Montitilatoimistot ja liittyvät tilat)

MTV Oy, Helsinki laajuus n. 1000 m2, valmistuminen 2014 (Sisääntulo aula ja ravintola)

Suunnittelutehtävä käsitti sisääntuloaulan, ravintola - kahvilan, kohtaamistilan, sekä auditorion lämpiöineen. Tiloihin suunniteltiin toiminnalliset muutokset, pinnat, valaistus, kiintokalusteet; aulan palvelutiski taustakalusteineen, ravintola-kahvilan linjasto- ja tiskikalusteet taustakalusteineen, buffet-vaunut, tarjoilutasot auditorion lämpiöön, auditorion luennoitsijakalusteet, kiinteät sohvakalusteet, näyttöseinät ja info-kalusteet, kohtaamistilan itsepalvelukahvilan kalusteet ja kiinteät hyllykalusteet. Tiloihin suunniteltiin myös irtokalustus. Suunnittelutehtävä käsitti myös koko MTV:n rakennuskokonaisuuden käsittävän graafisen ilmeen ja opastekonseptiluonnoksen Suunnitelmien visuaalinen ilme perustuu MTV:n brändiuudistukseen ja graafista suunnittelua työstettiin yhdessä MTV:n AD:n kanssa. Sisääntuloaula, ravintola / kahvila ja kohtaamistila valmistuivat keväällä 2014.