IBI 2 ja 3


Porvoo Kuninkaanportti, IBI 3, uudisrakennus 6700 k-m² 2007-08

Porvoo Kuninkaanportti, Hong Kong, uudisrakennus 4600 k-m² 2006-07

Tontinkäyttösuunnitelmat ja luonnokset tehty yhteistyössä Årstiderne Arkitekter kanssa.