ROUTIONMÄKI


Roution ja Jalavan koulun hankesuunnittelu 2013-2014

Roution kolun uudisrakennus, 4-ryhmäinen päiväkoti, Jalavan koulun laajennus ja muutos sekä nuorisotila, yht n.5500 brm²