GUNNARLAN PÄIVÄKOTI


Gunnarlan päiväkoti, Korjaus- ja laajennus 450 + 240 k-m² 2008-10